Opplev Gardmillom

Lam på Sygard GryttingKulturgardar i Gudbrandsdalen tilbyr kultur, mat & opplevingar heile året.  Vi tek imot selskap, overnatting, kurs og arrangementar og gardane kan skreddersy pakker etter ynskje. Fast er kulturveka Gardmillom kvar sommar.  Under Gardmillom er det konsertar, ope gard med gardsrestaurant og gardsbutikkar, kunstutstillingar, dyr å klappe for ungar og mykje meir som skjer. Her er gardshistoria og tradisjon ført vidare gjennom generasjonar. Og alle ynskjer vi å gje deg «opplevinga du aldri gløymer»

Gardmillom 2014 blir arranger 24 – 27 juli. Last ned program: Gardimillom_2014

Tilstadeverande vertskap

Gardsmat med nye og gamle tradisjonar
Kulturhistoriske miljø

Her finn du gardane


Vis Gardmillom i Gudbrandsdalen i et større kart

Gardmilloms sponsorar