Sygard Grytting

Kongsvegen 999
N -2647 Sør- Fron
GPS (Euref 89, sone 32):
N: 61 34 33  Ø: 09 53 35

Tlf: 61 29 85 88
Mob:
913 06 750/936 58 013
E-post
Gardens hjemmeside 

Stig & Hilde Grytting

Vertskap GryttingStig er utdanna sivilingeniør, oppteken av bygningsvern og formidling av kulturhistorie. Hilde er utdanna ergoterapeut, oppteken av å formidle gode mat- og sanseopplevingar gjennom lokale råvarer, blomster og miljø. Båe ønskjer å ta vare på kulturarven og dele godene med gjestane.

Om garden

Garden ligg sentralt langs E6 midt i Gudbrandsdalen i Sør-Fron kommune, og er ein levande gard i full drift. 700 årig losji tradisjon og i same slekt. Gjesteverksemda på garden blir i dag drivi som eit historisk hotell, og tilbyr overnatting   med måltider i ei autentisk historisk ramme. Om sommaren tilbys middag m/omvisning, overnatting og frukost for enkeltreisande og små grupper. Ellers i året skreddersydde opplegg  for grupper av ulik størleikar; representasjonar, møter, selskap og bryllup.  Einedisposisjon for grupper med full fokus på gjesten. Med herberget frå 1300 er garden eit naturleg stopp for pilegimar på veg til Trondheim langs pilegrimsleia. Her kan du bu i soveloft som har innlosjerte vegfarande i mellomalderen.

Åpningstider / sesong

Dagleg ope for enkeltgjestar 1.juli-12.august for overnatting halvpensjon & omvising etter bestilling. Møter, representasjonar, jubileer, bryllup heile året.  Pilegrimsherberget ope for overnatting heile sumaren.


Vis Sygard Grytting i et større kart