Valbjør

Øvre Nordheradsvegen 472,
N -2680 Vågå
.
. .
Mob:
908 22 989/996 93 825
E-post
Gardens hjemmeside 

Kai Valbjør og Live Hosar

Live Hosar og Kai Valbjør er eigarar og vertskap på Valbjør. Live er sjukepleiar og matmor og Kai er gardbrukar og formidlar. Vi likar å ta i mot gjestene og å gje dei ei oppleving, og innblikk i gardens liv og historie.
.
.

Om garden

Ein levande gard og ein levande stor kulturarv. 13 gamle hus finns på garden.3 hus og to loft blir brukt il overnatting. Sjølhushald er mogleg. Andre hus har fått ny funksjon. Stallane har blitt verkstad og gardsbutikk. I ei kornbu er det pub, ei anna er det handverksutsal med lokalt og eige handverk. Ei bekkekvern er nyrestaurert og i drift. I kulturlandskapet i nærområdet er det rike turmoglegheiter.

Åpningstider / sesong

Open heile året


Vis Valbjør, Vågå i et større kart