Rudi Gard

Rudivegen
N -2647 Sør- Fron
GPS (Euref 89, sone 32):
N: 68 27 190 Ø: 54 82 00

Mob:913 85 388
E-post
Gardens hjemmeside 

Øystein & Nina Rudi

Nina og Øystein Rudi er vertskap på Rudi Gard, i godt samarbeid med familie og tilsette medarbeidere. Det bor fire generasjonar på garden, og alle bidreg på sin måte i drifta. Wenche Kvebu er kjøkensjef og utgjer saman med 35 ungdommelege medarbeidere ein suveren stab.
.

Om garden

Rudi Gard ligg solvendt til i Sør-Fron, like ved E6 gjennom Gudbransdalen.  Dei siste tretten åra er Rudi Gard utvikla til ein attraktiv arena for ulike arrangement. Under slagordet ”Låvende saker” blir det årleg arrangert ei rekkje konsertar, revy, teater, utstillingar og festlege arrangement som er opne for folk flest. Saman med eit godt kjøken ligg det godt til rette for gode opplevingar i ei trivleg atmosfære. Garden tek også ofte imot bedriftsarrangement og private lag, og med god kapasitet både på plass og servering har vi ofte store grupper på besøk. Den nye Rudilåven rommer inntil 470 personar  til forestillinger, og nær 300 til servering i same lokale. Når vi også bruker det tidlegare fjoset, tryskarlåven og gamlelåven har vi mange spennande lokaler for grupper av ulike størrelser. Vi tykkjer det er trivleg at Rudi Gard er ei møteplass for bygdefolk, alle som har hytter i regionen og tilreisande, og vi ønskjer hjerteleg velkomen til gards.

Åpningstider / sesong

Rudi Gard har ope for større grupper gjennom heile året. Opne kulturarrangement foregår frå mai til september, samt i førjulstida, og alle desse arrangementa blir marknadsført på www.rudigard.noVis Rudi Gard i et større kart