Opplev Gardmillom

Lam på Sygard GryttingKulturgardar i Gudbrandsdalen tilbyr kultur, mat & opplevingar heile året.  Vi tek imot selskap, overnatting, kurs og arrangementar og gardane kan skreddersy pakker etter ynskje.  Kulturveka Gardmillom har tidligare vært fast kvar sommar, men gardane tilbyr framleis kvar for seg og gjennom heile året  arrangementer med konsertar, ope gard med gardsrestaurant og gardsbutikkar, kunstutstillingar, dyr å klappe for ungar og mykje meir. I gardane er historia og tradisjon ført vidare gjennom generasjonar. Og alle ynskjer vi å gje deg «opplevinga du aldri gløymer»

Tilstadeverande vertskap

Gardsmat med nye og gamle tradisjonar
Kulturhistoriske miljø